O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:25
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 081,00 1 143,00
5,7%
1 143,00
0,0%
1 192,00
4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 185,00
107,9%
185,00
0,0%
-147,00
---
Zysk (strata) brutto 46,00 -40,00
---
-40,00
---
773,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 23,00
---
23,00
0,0%
746,00
3 143,5%
Amortyzacja 122,00 281,00
130,3%
281,00
0,0%
202,00
-28,1%
Aktywa 103 168,00 103 240,00
0,1%
103 240,00
0,0%
104 685,00
1,4%
Kapitał własny 100 174,00 100 197,00
0,0%
100 197,00
0,0%
100 942,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,46
-2,5%
1,46
0,0%
1,50
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,01
---