O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 21:31
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 399,00 1 484,00
6,1%
1 611,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -23,00
---
-1 686,00
---
Zysk (strata) brutto -410,00 -57,00
---
-1 691,00
---
Zysk (strata) netto -410,00 -57,00
---
-1 694,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 5 731,00 5 571,00
-2,8%
3 972,00
-28,7%
Kapitał własny 4 902,00 4 845,00
-1,2%
3 154,00
-34,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,30
-1,0%
0,20
-35,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,00
---
-0,11
---