O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:07
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 813,00 2 472,00
36,3%
2 685,00
8,6%
1 528,00
-43,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -351,00 18,00
---
1,00
-94,4%
30,00
2 900,0%
Zysk (strata) brutto -356,00 -59,00
---
293,00
---
28,00
-90,4%
Zysk (strata) netto -356,00 -59,00
---
98,00
---
28,00
-71,4%
Amortyzacja 8,00 -23,00
---
40,00
---
8,00
-80,0%
Aktywa 7 034,00 6 826,00
-3,0%
6 989,00
2,4%
6 844,00
-2,1%
Kapitał własny 5 821,00 5 762,00
-1,0%
5 861,00
1,7%
6 041,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,36
-1,1%
0,37
1,7%
0,38
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
0,01
---
0,00
-66,7%