O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 06:49
kontakt
AGROMEP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 100,00 22 646,00
40,7%
24 959,00
10,2%
20 435,00
-18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 922,00 1 918,00
108,0%
1 290,00
-32,7%
377,00
-70,8%
Zysk (strata) brutto 879,00 1 977,00
124,9%
1 178,00
-40,4%
133,00
-88,7%
Zysk (strata) netto 712,00 1 703,00
139,2%
954,00
-44,0%
95,00
-90,0%
Amortyzacja 191,00 189,00
-1,0%
137,00
-27,5%
125,00
-8,8%
Aktywa 19 936,00 21 522,00
8,0%
27 876,00
29,5%
32 045,00
15,0%
Kapitał własny 11 839,00 13 679,00
15,5%
15 735,00
15,0%
16 299,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 4,20
15,5%
4,83
15,0%
5,00
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,52
139,4%
0,29
-43,9%
0,03
-90,1%