O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 18:41
kontakt
CPGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 35,00
---
39,00
11,4%
47,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 544,00 -1 293,00
---
-1 364,00
---
-281,00
---
Zysk (strata) brutto -24 685,00 17 749,00
---
62 301,00
251,0%
-39 764,00
---
Zysk (strata) netto -28 898,00 10 646,00
---
58 968,00
453,9%
-41 586,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 204 391,00 1 201 523,00
-0,2%
1 439 557,00
19,8%
1 306 980,00
-9,2%
Kapitał własny 988 759,00 1 002 176,00
1,4%
1 248 632,00
24,6%
1 157 837,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,13 9,25
1,4%
11,53
24,6%
10,69
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 0,10
---
0,54
455,1%
-0,38
---