O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 14:35
kontakt
ADATEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 379,00 7 364,00
-48,8%
15 376,00
108,8%
15 376,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 567,00 1 661,00
-35,3%
-1 095,00
---
-1 095,00
---
Zysk (strata) brutto 2 564,00 244,00
-90,5%
-1 389,00
---
-1 389,00
---
Zysk (strata) netto 2 564,00 219,00
-91,5%
-1 389,00
---
-1 389,00
---
Amortyzacja 29,00 36,00
24,1%
1 397,00
3 780,6%
1 397,00
0,0%
Aktywa 77 024,00 316 201,00
310,5%
319 825,00
1,1%
319 825,00
0,0%
Kapitał własny 37 933,00 219 367,00
478,3%
217 979,00
-0,6%
217 979,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,68
-2,6%
0,68
-0,6%
0,68
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-97,9%
-0,00
---
-0,00
---