O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:57
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 63,00
53,7%
80,00
27,0%
81,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -109,00 -63,00
---
-526,00
---
-118,00
---
Zysk (strata) brutto 286,00 -165,00
---
-602,00
---
-159,00
---
Zysk (strata) netto 281,00 -140,00
---
-95,00
---
-137,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 007,00 12 004,00
-0,0%
8 284,00
-31,0%
7 282,00
-12,1%
Kapitał własny 4 877,00 4 737,00
-2,9%
4 706,00
-0,7%
4 569,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-2,7%
0,07
0,0%
0,07
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---