O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 04:12
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17,00 -1 826,00
---
33,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto -70,00 -1 749,00
---
35,00
---
96,00
174,3%
Zysk (strata) netto -70,00 -1 749,00
---
35,00
---
96,00
174,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 105,00 58,00
-44,8%
101,00
74,1%
106,00
5,0%
Kapitał własny -3 505,00 -5 297,00
---
-5 263,00
---
-5 167,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,07 -4,64
---
-4,61
---
-4,53
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -1,53
---
0,03
---
0,08
171,0%