O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 20:25
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 387,00 32 772,00
34,4%
36 837,00
12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98,00 390,00
---
1 252,00
221,0%
Zysk (strata) brutto -3 553,00 465,00
---
959,00
106,2%
Zysk (strata) netto -3 498,00 391,00
---
782,00
100,0%
Amortyzacja 905,00 941,00
4,0%
1 132,00
20,3%
Aktywa 59 540,00 66 421,00
11,6%
72 283,00
8,8%
Kapitał własny 39 482,00 39 904,00
1,1%
40 745,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,80 19,00
1,1%
19,40
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,67 0,19
---
0,37
100,0%