O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 03:53
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 381,00 36 387,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 349,00 1 633,00
-30,5%
Zysk (strata) brutto 2 034,00 1 151,00
-43,4%
Zysk (strata) netto 1 672,00 428,00
-74,4%
Amortyzacja 886,00 908,00
2,5%
Aktywa 70 923,00 76 213,00
7,5%
Kapitał własny 42 454,00 42 926,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,22 20,44
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,20
-74,4%