O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:44
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -26,00
---
89,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -31,00
---
83,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -31,00
---
83,00
---
-31,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 40,00 62,00
55,0%
48,00
-22,6%
22,00
-54,2%
Kapitał własny -548,00 -580,00
---
-497,00
---
-528,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,45
---
-0,38
---
-0,41
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,06
---
-0,02
---