O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:57
kontakt
NETWISE
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 557,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 470,00
Zysk (strata) brutto 1 148,00
Zysk (strata) netto 900,00
Amortyzacja 50,00
Aktywa 21 831,00
Kapitał własny 19 497,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,15
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88