O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 15:19
kontakt
NETWISE
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 100,00 14 387,00
29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 907,00 4 448,00
13,8%
Zysk (strata) brutto 4 113,00 4 525,00
10,0%
Zysk (strata) netto 3 310,00 3 712,00
12,1%
Amortyzacja 201,00 143,00
-28,9%
Aktywa 13 968,00 21 164,00
51,5%
Kapitał własny 11 995,00 18 596,00
55,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,78 18,26
55,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,25 3,65
12,2%