O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:11
kontakt
NETWISE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 382,00 11 100,00
32,4%
13 581,00
22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 129,00 3 907,00
83,5%
4 456,00
14,1%
Zysk (strata) brutto 2 045,00 4 113,00
101,1%
4 535,00
10,3%
Zysk (strata) netto 1 628,00 3 310,00
103,3%
3 722,00
12,4%
Amortyzacja 181,00 201,00
11,0%
143,00
-28,9%
Aktywa 10 243,00 13 968,00
36,4%
21 108,00
51,1%
Kapitał własny 8 580,00 11 995,00
39,8%
18 607,00
55,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,43 11,78
39,8%
18,28
55,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,60 3,25
103,3%
3,66
12,5%