O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 13:32
kontakt
NETWISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 847,00 7 192,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 861,00 1 636,00
-12,1%
Zysk (strata) brutto 1 809,00 1 320,00
-27,0%
Zysk (strata) netto 1 474,00 1 073,00
-27,2%
Amortyzacja 62,00 50,00
-19,4%
Aktywa 21 108,00 21 825,00
3,4%
Kapitał własny 18 607,00 19 679,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,28 19,33
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,05
-27,2%