O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 19:26
kontakt
INTM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 441,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -417,00
Zysk (strata) brutto -355,00
Zysk (strata) netto -355,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 3 221,00
Kapitał własny 2 466,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01