O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 22:52
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 110,00 841,00
-60,1%
557,00
-33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 305,00 1 747,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) brutto -1 905,00 2 223,00
---
-612,00
---
Zysk (strata) netto -1 905,00 1 605,00
---
-549,00
---
Amortyzacja 344,00 274,00
-20,3%
213,00
-22,3%
Aktywa 10 422,00 13 675,00
31,2%
14 069,00
2,9%
Kapitał własny -19 258,00 -17 654,00
---
-10 969,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,29
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,03
---
-0,01
---