O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 04:46
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 807 242,00 1 860 520,00
2,9%
1 830 443,00
-1,6%
1 792 522,00
-2,1%
Przychody z tytułu prowizji 429 878,00 403 966,00
-6,0%
448 426,00
11,0%
415 113,00
-7,4%
Wynik na działalności bankowej 868 107,00 942 401,00
8,6%
958 781,00
1,7%
915 250,00
-4,5%
Zysk (strata) brutto 664 652,00 717 874,00
8,0%
755 650,00
5,3%
748 713,00
-0,9%
Zysk (strata) netto 502 298,00 560 669,00
11,6%
578 135,00
3,1%
564 460,00
-2,4%
Amortyzacja 63 917,00 57 659,00
-9,8%
60 819,00
5,5%
59 706,00
-1,8%
Aktywa 83 284 097,00 86 064 188,00
3,3%
89 846 836,00
4,4%
91 100 856,00
1,4%
Kapitał własny 7 654 096,00 8 542 093,00
11,6%
9 198 840,00
7,7%
9 753 589,00
6,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
19,41
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 58,63 65,43
11,6%
70,46
7,7%
74,71
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,85 4,30
11,6%
4,43
3,1%
4,32
-2,3%