O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:41
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 365,00 13 650,00
10,4%
13 650,00
0,0%
9 617,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 979,00 3 541,00
18,9%
3 541,00
0,0%
1 600,00
-54,8%
Zysk (strata) brutto 3 041,00 3 758,00
23,6%
3 758,00
0,0%
1 711,00
-54,5%
Zysk (strata) netto 2 367,00 3 135,00
32,4%
3 135,00
0,0%
1 402,00
-55,3%
Amortyzacja 299,00 280,00
-6,4%
280,00
0,0%
272,00
-2,9%
Aktywa 27 428,00 25 045,00
-8,7%
25 045,00
0,0%
25 981,00
3,7%
Kapitał własny 16 435,00 15 070,00
-8,3%
15 070,00
0,0%
16 472,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,44 15,07
-8,3%
15,07
0,0%
16,47
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,37 3,14
32,4%
3,14
0,0%
1,40
-55,3%