O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:38
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 820,00 660,00
-19,5%
232,00
-64,8%
438,00
88,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -156,00 146,00
---
0,00
---
135,00
---
Zysk (strata) brutto -139,00 144,00
---
-2,00
---
135,00
---
Zysk (strata) netto -139,00 134,00
---
-2,00
---
135,00
---
Amortyzacja 0,00 13,00
---
6,00
-53,8%
3,00
-50,0%
Aktywa 35 734,00 36 851,00
3,1%
35 248,00
-4,3%
37 555,00
6,5%
Kapitał własny 23 945,00 24 078,00
0,6%
22 163,00
-8,0%
24 211,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,7%
0,27
-7,9%
0,29
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---