O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 05:02
kontakt
OTLOG
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 95 930,00 102 134,00
6,5%
306 592,00
200,2%
351 607,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 326,00 10 390,00
-22,0%
26 357,00
153,7%
109 367,00
314,9%
Zysk (strata) brutto 60 145,00 25 363,00
-57,8%
88 990,00
250,9%
148 225,00
66,6%
Zysk (strata) netto 60 053,00 25 427,00
-57,7%
75 083,00
195,3%
125 395,00
67,0%
Amortyzacja 2 446,00 1 665,00
-31,9%
1 295,00
-22,2%
21 414,00
1 553,6%
Aktywa 417 771,00 391 874,00
-6,2%
386 878,00
-1,3%
737 002,00
90,5%
Kapitał własny 14 177,00 69 513,00
390,3%
119 631,00
72,1%
195 656,00
63,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 5,31
349,0%
9,13
72,1%
9,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,00 1,94
-61,2%
5,73
195,3%
5,73
0,0%