O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 11:35
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 134 753,00 156 528,00
16,2%
118 169,00
-24,5%
86 213,00
-27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 578,00 51 538,00
279,6%
7 017,00
-86,4%
3 795,00
-45,9%
Zysk (strata) brutto 27 825,00 43 387,00
55,9%
7 079,00
-83,7%
95,00
-98,7%
Zysk (strata) netto 25 891,00 35 318,00
36,4%
5 629,00
-84,1%
5 979,00
6,2%
Amortyzacja 648,00 20 767,00
3 104,8%
534,00
-97,4%
499,00
-6,6%
Aktywa 386 878,00 737 002,00
90,5%
382 300,00
-48,1%
340 367,00
-11,0%
Kapitał własny 119 631,00 195 656,00
63,5%
125 259,00
-36,0%
93 776,00
-25,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,13 9,13
0,0%
9,56
4,7%
7,16
-25,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,98 1,98
0,0%
0,43
-78,2%
0,46
6,0%