O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 15:52
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 132,00 43,00
-67,4%
65,00
51,2%
65,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -114,00 -2,00
---
23,00
---
23,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -135,00 -6,00
---
23,00
---
23,00
0,0%
Zysk (strata) netto -135,00 -6,00
---
23,00
---
23,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 161,00 170,00
5,6%
81,00
-52,4%
81,00
0,0%
Kapitał własny -1 318,00 -1 070,00
---
-1 302,00
---
-1 302,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,04
---
-0,05
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%