O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 03:52
kontakt
JRHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124 604,00 9 983,00
---
32 101,00
221,6%
1 743,00
-94,6%
Zysk (strata) brutto -124 630,00 9 981,00
---
32 085,00
221,5%
1 740,00
-94,6%
Zysk (strata) netto -98 833,00 17 933,00
---
25 355,00
41,4%
555,00
-97,8%
Amortyzacja 32,00 12,00
-62,5%
2,00
-83,3%
2,00
0,0%
Aktywa 260 205,00 278 396,00
7,0%
319 216,00
14,7%
323 936,00
1,5%
Kapitał własny 163 713,00 182 202,00
11,3%
205 845,00
13,0%
206 895,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,03 4,48
11,3%
5,06
13,0%
5,09
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,43 0,44
---
0,62
41,5%
0,01
-97,8%