O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 22:36
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 746,00 0,00
---
2 443,00
---
5 043,00
106,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -60,00 -1 806,00
---
540,00
---
514,00
-4,8%
Zysk (strata) brutto 123,00 -1 623,00
---
706,00
---
10 097,00
1 330,2%
Zysk (strata) netto 115,00 115,00
0,0%
692,00
501,7%
8 326,00
1 103,2%
Amortyzacja 107,00 107,00
0,0%
117,00
9,3%
99,00
-15,4%
Aktywa 26 362,00 26 362,00
0,0%
26 421,00
0,2%
33 649,00
27,4%
Kapitał własny 20 907,00 20 907,00
0,0%
21 599,00
3,3%
29 925,00
38,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
0,0%
0,19
3,3%
0,26
38,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,01
500,0%
0,07
1 116,7%