O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 11:05
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104,00 -117,00
---
-153,00
---
-81,00
---
Zysk (strata) brutto 882,00 -25,00
---
-1 466,00
---
1 937,00
---
Zysk (strata) netto 882,00 -25,00
---
-1 466,00
---
1 937,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 12 081,00 11 748,00
-2,8%
10 420,00
-11,3%
12 544,00
20,4%
Kapitał własny 10 329,00 10 694,00
3,5%
9 264,00
-13,4%
11 132,00
20,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
3,4%
0,11
-13,8%
0,13
20,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
-0,02
---
0,02
---