O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:08
kontakt
VIVID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 825,00 13 875,00
41,2%
6 732,00
-51,5%
6 692,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 193,00 3 043,00
1 476,7%
-2 191,00
---
64,00
---
Zysk (strata) brutto 69,00 2 839,00
4 014,5%
-2 194,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto 21,00 2 839,00
13 419,0%
-2 220,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 961,00 958,00
-0,3%
983,00
2,6%
830,00
-15,6%
Aktywa 23 193,00 26 041,00
12,3%
19 346,00
-25,7%
18 831,00
-2,7%
Kapitał własny 6 695,00 9 534,00
42,4%
7 314,00
-23,3%
7 297,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,30
42,5%
0,23
-23,1%
0,23
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,09
8 700,0%
-0,07
---
-0,00
---