O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 06:08
kontakt
7FIT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 877,00 12 362,00
13,7%
15 196,00
22,9%
19 865,00
30,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 805,00 1 064,00
32,2%
1 207,00
13,4%
1 079,00
-10,6%
Zysk (strata) brutto 675,00 988,00
46,4%
1 107,00
12,0%
961,00
-13,2%
Zysk (strata) netto 507,00 765,00
50,9%
881,00
15,2%
737,00
-16,3%
Amortyzacja 107,00 97,00
-9,3%
120,00
23,7%
125,00
4,2%
Aktywa 5 328,00 5 953,00
11,7%
7 372,00
23,8%
8 891,00
20,6%
Kapitał własny 1 984,00 2 642,00
33,2%
3 371,00
27,6%
3 929,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---