O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 00:32
kontakt
CLOUD
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 775,00 21 775,00
0,0%
28 447,00
30,6%
28 447,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 165,00 5 165,00
0,0%
6 510,00
26,0%
6 510,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 6 734,00 6 734,00
0,0%
4 031,00
-40,1%
4 031,00
0,0%
Zysk (strata) netto 5 787,00 5 787,00
0,0%
3 859,00
-33,3%
3 859,00
0,0%
Amortyzacja 4 334,00 0,00
---
5 860,00
---
5 860,00
0,0%
Aktywa 107 789,00 108 288,00
0,5%
104 413,00
-3,6%
104 413,00
0,0%
Kapitał własny 80 087,00 80 087,00
0,0%
82 090,00
2,5%
82 090,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,02 16,02
0,0%
16,42
2,5%
16,42
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,16
0,0%
0,77
-33,3%
0,77
0,0%