O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 04:17
kontakt
MBFGROUP
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 131,00 3 391,00
-17,9%
1 478,00
-56,4%
130,00
-91,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -870,00 55,00
---
-512,00
---
-686,00
---
Zysk (strata) brutto -863,00 -50,00
---
-661,00
---
-691,00
---
Zysk (strata) netto -863,00 -433,00
---
-647,00
---
-740,00
---
Amortyzacja 14,00 4,00
-71,4%
4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 8 566,00 9 032,00
5,4%
8 913,00
-1,3%
8 514,00
-4,5%
Kapitał własny 4 990,00 6 903,00
38,3%
6 786,00
-1,7%
5 860,00
-13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,78 2,46
38,3%
2,26
-8,2%
1,95
-13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,16
---
-0,22
---
-0,25
---