O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 21:35
kontakt
SFD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 90 979,00 81 735,00
-10,2%
83 133,00
1,7%
96 784,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 227,00 3 848,00
-53,2%
2 207,00
-42,6%
6 054,00
174,3%
Zysk (strata) brutto 7 866,00 3 328,00
-57,7%
2 102,00
-36,8%
5 482,00
160,8%
Zysk (strata) netto 5 992,00 2 936,00
-51,0%
1 647,00
-43,9%
4 239,00
157,4%
Amortyzacja 939,00 627,00
-33,2%
1 213,00
93,5%
966,00
-20,4%
Aktywa 94 066,00 99 470,00
5,7%
103 727,00
4,3%
101 084,00
-2,5%
Kapitał własny 45 640,00 45 753,00
0,2%
47 580,00
4,0%
49 654,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,04
0,3%
1,08
3,9%
1,13
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,07
-50,7%
0,04
-44,8%
0,10
159,5%