O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 05:42
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 238,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 526,00
Zysk (strata) brutto -5 469,00
Zysk (strata) netto -5 469,00
Amortyzacja 8,00
Aktywa 72 840,00
Kapitał własny 9 696,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01