O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 23:01
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 585,00 565,00
-3,4%
2 268,00
301,4%
789,00
-65,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 10,00
---
10,00
0,0%
183,00
1 730,0%
Zysk (strata) brutto -36,00 4,00
---
-10,00
---
175,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 12,00
---
-17,00
---
173,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 2 078,00 3 089,00
48,7%
2 576,00
-16,6%
3 015,00
17,0%
Kapitał własny 1 280,00 1 490,00
16,4%
1 473,00
-1,1%
1 646,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
15,5%
0,07
0,0%
0,07
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,01
---