O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 16:45
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 689,00 1 322,00
-21,7%
2 233,00
68,9%
1 156,00
-48,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -56,00 161,00
---
44,00
-72,7%
86,00
95,5%
Zysk (strata) brutto -56,00 159,00
---
40,00
-74,8%
81,00
102,5%
Zysk (strata) netto -56,00 159,00
---
17,00
-89,3%
43,00
152,9%
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
7,00
0,0%
7,00
0,0%
Aktywa 2 078,00 3 681,00
77,1%
2 693,00
-26,8%
2 218,00
-17,6%
Kapitał własny 1 280,00 1 439,00
12,4%
1 456,00
1,2%
1 498,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
12,1%
0,07
1,5%
0,07
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,00
-85,7%
0,00
100,0%