O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:16
kontakt
KBJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 374,00 25 693,00
39,8%
19 564,00
-23,9%
19 297,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 025,00 3 004,00
---
596,00
-80,2%
1 404,00
135,6%
Zysk (strata) brutto -771,00 3 607,00
---
473,00
-86,9%
1 772,00
274,6%
Zysk (strata) netto -861,00 3 447,00
---
370,00
-89,3%
1 299,00
251,1%
Amortyzacja 386,00 411,00
6,5%
426,00
3,6%
355,00
-16,7%
Aktywa 32 180,00 41 438,00
28,8%
35 524,00
-14,3%
34 055,00
-4,1%
Kapitał własny 16 841,00 20 057,00
19,1%
20 427,00
1,8%
18 379,00
-10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,40 11,20
19,1%
11,41
1,8%
11,41
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,48 1,92
---
0,21
-89,2%
0,21
0,0%