O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 06:49
kontakt
PLATIGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 677,00 28 971,00
47,2%
27 484,00
-5,1%
20 855,00
-24,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 402,00 7 176,00
1 685,1%
711,00
-90,1%
-1 633,00
---
Zysk (strata) brutto 3 154,00 8 732,00
176,9%
229,00
-97,4%
-1 293,00
---
Zysk (strata) netto 2 970,00 7 293,00
145,6%
45,00
-99,4%
-1 409,00
---
Amortyzacja 961,00 926,00
-3,6%
1 028,00
11,0%
1 390,00
35,2%
Aktywa 62 217,00 67 448,00
8,4%
71 154,00
5,5%
68 244,00
-4,1%
Kapitał własny 29 158,00 36 717,00
25,9%
36 710,00
-0,0%
31 242,00
-14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,26 10,40
25,9%
10,40
-0,0%
8,85
-14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 2,07
145,7%
0,01
-99,4%
-0,40
---