O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:23
kontakt
BINARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 24,00
---
9,00
-62,5%
9,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 721,00 12,00
-98,3%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 721,00 12,00
-98,3%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 721,00 12,00
-98,3%
0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 498,00 2 519,00
0,8%
2 522,00
0,1%
2 547,00
1,0%
Kapitał własny 1 284,00 1 305,00
1,6%
1 306,00
0,1%
1 306,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
1,6%
0,25
0,0%
0,25
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,00
-98,6%
0,00
---
0,00
---