O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 00:37
kontakt
MEDAPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 588,00 1 155,00
-27,3%
1 026,00
-11,2%
1 819,00
77,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 479,00 413,00
-13,8%
460,00
11,4%
342,00
-25,7%
Zysk (strata) brutto 407,00 403,00
-1,0%
480,00
19,1%
336,00
-30,0%
Zysk (strata) netto 405,00 403,00
-0,5%
480,00
19,1%
319,00
-33,5%
Amortyzacja 476,00 281,00
-41,0%
53,00
-81,1%
0,00
---
Aktywa 31 779,00 33 570,00
5,6%
32 593,00
-2,9%
33 280,00
2,1%
Kapitał własny 25 482,00 27 833,00
9,2%
28 370,00
1,9%
25 743,00
-9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,11
8,8%
0,11
1,8%
0,10
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
-50,0%