O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:27
kontakt
AILLERON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 001,00 22 797,00
34,1%
18 221,00
-20,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 244,00 -2 803,00
---
-3 457,00
---
Zysk (strata) brutto -5 703,00 -3 003,00
---
-4 373,00
---
Zysk (strata) netto -4 792,00 -4 141,00
---
-3 916,00
---
Amortyzacja 876,00 3 415,00
289,8%
-363,00
---
Aktywa 132 053,00 130 530,00
-1,2%
119 055,00
-8,8%
Kapitał własny 56 596,00 52 455,00
-7,3%
48 180,00
-8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,58 4,24
-7,3%
3,90
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,34
---
-0,32
---