O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:07
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 143,00 2 486,00
-40,0%
3 704,00
49,0%
1 969,00
-46,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 158,00 -332,00
---
415,00
---
-767,00
---
Zysk (strata) brutto 66,00 -427,00
---
294,00
---
-910,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 -427,00
---
359,00
---
-937,00
---
Amortyzacja 49,00 53,00
8,2%
52,00
-1,9%
53,00
1,9%
Aktywa 46 284,00 46 073,00
-0,5%
46 416,00
0,7%
47 911,00
3,2%
Kapitał własny 30 975,00 30 610,00
-1,2%
30 998,00
1,3%
30 061,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,39
-1,2%
2,42
1,3%
2,34
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---
0,03
---
-0,07
---