O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 09:09
kontakt
MEXPOLSKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 130,00 2 648,00
134,3%
2 648,00
0,0%
3 168,00
19,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -990,00 -109,00
---
-109,00
---
-893,00
---
Zysk (strata) brutto -1 096,00 724,00
---
724,00
0,0%
2 454,00
239,0%
Zysk (strata) netto -873,00 860,00
---
860,00
0,0%
2 594,00
201,6%
Amortyzacja 23,00 82,00
256,5%
82,00
0,0%
79,00
-3,7%
Aktywa 20 517,00 20 631,00
0,6%
20 631,00
0,0%
20 801,00
0,8%
Kapitał własny 10 963,00 11 495,00
4,9%
11 495,00
0,0%
15 234,00
32,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,50
4,9%
1,50
0,0%
1,99
32,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,11
---
0,11
0,0%
0,34
201,8%