O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 07:27
kontakt
EKOBOX
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 487,00 11 010,00
-11,8%
7 532,00
-31,6%
19 076,00
153,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 209,00 1 190,00
469,4%
500,00
-58,0%
712,00
42,4%
Zysk (strata) brutto 110,00 1 142,00
938,2%
633,00
-44,6%
407,00
-35,7%
Zysk (strata) netto 82,00 1 074,00
1 209,8%
571,00
-46,8%
370,00
-35,2%
Amortyzacja 435,00 441,00
1,4%
364,00
-17,5%
516,00
41,8%
Aktywa 22 640,00 19 914,00
-12,0%
21 275,00
6,8%
35 207,00
65,5%
Kapitał własny 10 378,00 12 868,00
24,0%
12 758,00
-0,9%
12 812,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,29
24,3%
0,29
-1,0%
0,29
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
1 100,0%
0,01
-45,8%
0,01
-38,5%