O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 05:40
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 147,00 107,00
-27,2%
171,00
59,8%
171,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142,00 33,00
-76,8%
-35,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) brutto -318,00 -1 677,00
---
-448,00
---
-442,00
---
Zysk (strata) netto -318,00 -1 677,00
---
-448,00
---
-442,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 452,00 1 372,00
-44,0%
1 341,00
-2,3%
2 444,00
82,3%
Kapitał własny -31 342,00 -33 020,00
---
-33 468,00
---
-32 282,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,77 -8,19
---
-8,30
---
-8,30
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,42
---
-0,11
---
-0,11
---