O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 18:41
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 255,00 112,00
-56,1%
112,00
0,0%
131,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 719,00 70,00
-90,3%
70,00
0,0%
131,00
87,1%
Zysk (strata) brutto -248,00 -372,00
---
-372,00
---
-324,00
---
Zysk (strata) netto -248,00 -372,00
---
-372,00
---
-324,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 989,00 2 810,00
-6,0%
2 579,00
-8,2%
2 543,00
-1,4%
Kapitał własny -30 328,00 -30 700,00
---
-31 042,00
---
-31 024,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,52 -7,61
---
-7,61
---
-7,69
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,09
---
-0,09
---
-0,08
---