O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.20, godz. 04:48
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 148,00 57,00
-61,5%
140,00
145,6%
1,00
-99,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18,00 -97,00
---
15,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) brutto 18,00 -100,00
---
14,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) netto 18,00 -100,00
---
14,00
---
-129,00
---
Amortyzacja 265,00 277,00
4,5%
277,00
0,0%
276,00
-0,4%
Aktywa 14 510,00 14 100,00
-2,8%
13 609,00
-3,5%
13 210,00
-2,9%
Kapitał własny 7 521,00 7 421,00
-1,3%
7 427,00
0,1%
7 299,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-1,1%
0,18
0,0%
0,18
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---