O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 02:32
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 157,00 51,00
-67,5%
148,00
190,2%
148,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29,00 -78,00
---
18,00
---
18,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 28,00 -78,00
---
18,00
---
18,00
0,0%
Zysk (strata) netto 28,00 -78,00
---
18,00
---
18,00
0,0%
Amortyzacja 269,00 266,00
-1,1%
265,00
-0,4%
265,00
0,0%
Aktywa 14 802,00 14 637,00
-1,1%
14 510,00
-0,9%
14 510,00
0,0%
Kapitał własny 7 581,00 7 503,00
-1,0%
7 521,00
0,2%
7 521,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-0,5%
0,18
0,0%
0,18
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---