O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 05:10
kontakt
YOSHI
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76,00 299,00
293,4%
402,00
34,4%
402,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -224,00 -2 117,00
---
-2 070,00
---
-2 070,00
---
Zysk (strata) brutto -227,00 -2 128,00
---
-2 081,00
---
-2 081,00
---
Zysk (strata) netto -227,00 -2 128,00
---
-2 085,00
---
-2 085,00
---
Amortyzacja 24,00 2 009,00
8 270,8%
1 986,00
-1,1%
1 986,00
0,0%
Aktywa 21 051,00 38 085,00
80,9%
33 965,00
-10,8%
33 965,00
0,0%
Kapitał własny 20 872,00 36 640,00
75,5%
32 280,00
-11,9%
32 280,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94 1,66
75,5%
1,46
-11,9%
1,46
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,10
---
-0,09
---
-0,09
---