O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:27
kontakt
KUPIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 301,00 14 417,00
-47,2%
12 505,00
-13,3%
9 883,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 891,00 404,00
-54,7%
-192,00
---
200,00
---
Zysk (strata) brutto 793,00 42,00
-94,7%
-715,00
---
16,00
---
Zysk (strata) netto 643,00 88,00
-86,3%
-638,00
---
13,00
---
Amortyzacja 158,00 69,00
-56,3%
62,00
-10,1%
66,00
6,5%
Aktywa 40 330,00 39 392,00
-2,3%
36 473,00
-7,4%
34 508,00
-5,4%
Kapitał własny 14 152,00 14 240,00
0,6%
13 567,00
-4,7%
13 580,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,21 3,23
0,6%
3,07
-4,7%
3,08
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,02
-86,3%
-0,14
---
0,00
---