O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:26
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 030,00 5 030,00
0,0%
4 839,00
-3,8%
4 748,00
-1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 304,00 1 304,00
0,0%
1 218,00
-6,6%
783,00
-35,7%
Zysk (strata) brutto 1 351,00 1 351,00
0,0%
1 312,00
-2,9%
785,00
-40,2%
Zysk (strata) netto 1 031,00 1 031,00
0,0%
1 054,00
2,2%
647,00
-38,6%
Amortyzacja 232,00 232,00
0,0%
230,00
-0,9%
235,00
2,2%
Aktywa 27 701,00 27 701,00
0,0%
23 300,00
-15,9%
26 211,00
12,5%
Kapitał własny 16 104,00 16 104,00
0,0%
17 479,00
8,5%
17 826,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 1,63
0,0%
1,77
8,5%
1,81
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,11
1,9%
0,07
-38,3%