O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 11:11
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 556 387,00 6 863 786,00
4,7%
6 698 405,00
-2,4%
6 676 114,00
-0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 419 072,00 481 418,00
14,9%
360 571,00
-25,1%
308 757,00
-14,4%
Zysk (strata) brutto 387 510,00 450 229,00
16,2%
334 988,00
-25,6%
278 003,00
-17,0%
Zysk (strata) netto 313 411,00 363 966,00
16,1%
270 753,00
-25,6%
225 183,00
-16,8%
Amortyzacja 69 053,00 70 987,00
2,8%
72 709,00
2,4%
74 156,00
2,0%
Aktywa 8 706 583,00 9 027 504,00
3,7%
9 626 160,00
6,6%
9 678 298,00
0,5%
Kapitał własny 3 738 341,00 4 102 307,00
9,7%
4 373 060,00
6,6%
4 598 243,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,13 41,84
9,7%
44,60
6,6%
46,90
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,71
16,1%
2,76
-25,6%
2,30
-16,8%