O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 20:23
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 890,00 42 201,00
149,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -395,00 3 169,00
---
Zysk (strata) brutto -921,00 2 162,00
---
Zysk (strata) netto -746,00 1 735,00
---
Amortyzacja 1 482,00 1 516,00
2,3%
Aktywa 114 539,00 145 772,00
27,3%
Kapitał własny 53 451,00 54 914,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,27 6,44
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,20
---