O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 16:21
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 509,00 1 509,00
0,0%
1 508,00
-0,1%
1 203,00
-20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 240,00 240,00
0,0%
331,00
37,9%
-1 363,00
---
Zysk (strata) brutto 6 064,00 6 064,00
0,0%
831,00
-86,3%
18 158,00
2 085,1%
Zysk (strata) netto 5 911,00 5 911,00
0,0%
662,00
-88,8%
15 611,00
2 258,2%
Amortyzacja 70,00 70,00
0,0%
78,00
11,4%
74,00
-5,1%
Aktywa 95 069,00 95 069,00
0,0%
95 732,00
0,7%
114 573,00
19,7%
Kapitał własny 90 783,00 90 783,00
0,0%
91 445,00
0,7%
107 052,00
17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,74
0,0%
0,74
0,7%
1,01
36,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,00
-89,6%
0,15
2 840,0%