O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 17:48
kontakt
PTWP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 531,00 2 088,00
-88,1%
9 018,00
331,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 742,00 -3 773,00
---
-540,00
---
Zysk (strata) brutto 11 523,00 -3 718,00
---
-520,00
---
Zysk (strata) netto 10 493,00 -2 941,00
---
-542,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 292,00 27 933,00
-18,5%
25 933,00
-7,2%
Kapitał własny 22 849,00 19 908,00
-12,9%
19 366,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,45 16,08
-12,9%
15,64
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,48 -2,38
---
-0,44
---