O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 18:49
kontakt
BLOOBER
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 586,00 30 641,00
48,8%
35 503,00
15,9%
50 611,00
42,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 888,00 13 818,00
134,7%
8 265,00
-40,2%
9 437,00
14,2%
Zysk (strata) brutto 8 651,00 14 505,00
67,7%
9 718,00
-33,0%
8 823,00
-9,2%
Zysk (strata) netto 8 224,00 14 200,00
72,7%
8 827,00
-37,8%
7 633,00
-13,5%
Amortyzacja 2 709,00 5 858,00
116,2%
4 519,00
-22,9%
6 190,00
37,0%
Aktywa 68 124,00 86 841,00
27,5%
102 002,00
17,5%
123 699,00
21,3%
Kapitał własny 35 779,00 48 892,00
36,6%
73 431,00
50,2%
88 783,00
20,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 2,77
36,7%
3,80
37,5%
4,60
20,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,80
72,7%
0,46
-43,1%
0,40
-13,6%